Sverige mot Narkotika

I år kommer Sverige mot Narkotika vara medarrangör i 6 WFAD Forum som organiseras parallellt med ECADs 25 borgmästarkonferens i Göteborg den 14-15 maj 2018.

Folkrörelser mot Droger eller Swedish National Movement Against Drugs kommer att stå för ett stort segment i programmet som kommer att föras på svenska.

Läs mer och registrera er redan nu.

 

 


ECAD-Sverige anordnar årligen konferensen Sverige mot Narkotika. Konferensen är en manifestation mot narkotika och en träffpunkt för alla som är engagerade i narkotikafrågan. Kommunalanställda inom drog- och brottsförebyggande arbete, vård och behandling, anställda inom rättsväsendet, representanter från frivilligrörelserna och den breda allmänheten är välkommna att deltaga. 

2015 års konferens hölls i Landskrona.

2016 års konferens hölls i Gävle.

2017 års konferens hölls i Eskilstuna

2018 års konferens kommer äga rum den 14-15 maj i Göteborg