Resebidrag för studiebesök mellan ECAD-medlemsstäder

§1 Representanter för medlemsstäderna kan ansöka om resebidrag för att genomföra ett studiebesök till en annan ECAD-stad. Ansökan ska vara godkänd av ECAD:s kontaktperson i ansökarstaden

§2 Ansökan på max en A-4 sida på engelska, svenska eller ryska ska ange

  • studiebesökets syfte
  • sökandes kontaktuppgifter
  • staden man vill besöka
  • värden för besöket
  • besökets längd
  • beräknade kostnader
  • godkännande av ECAD:s kontaktperson i ansökarstaden

§3 ECAD beviljar resebidrag på maximalt 500 euro per person.

§4 Ansökningarna behandlas i turordning och beviljas om ansökningskraven är fyllda. Antalet beviljade bidrag är begränsat till årligen budgeterade medel för ändamålet. Medlemsstäder som har tidigare emottagit studiebesök har prioritet framför dem som inte har det. ECAD:s huvudkontor beslutar om beviljande eller avslag av inkomna ansökningar

§5 Resebidragen betalas efter det att besökaren inom två veckor från hemkomsten har lämnat in en reserapport till ECAD:s huvudkontor. Rapporten ska vara så utformad att den kan publiceras i ECAD:s nyhetsbrev och på vår hemsida (se ”Forum” i menyn till vänster)

För ytterligare information:
e-post ecad@ecad.net
tel 08-508 29 362
fax 08-508 29 466
Adress Stadshuset, S-105 35 Stockholm Sweden