Drogkurage - gäller oss alla!

Det är du som förälder, lärare, kollega, syrra, brorsa, farsa, morsa som kan försöka påverka så att knarket inte hamnar i kroppen på någon i din närhet.

Det skriver Jessica Vikberg, tullare och ordförande i Riksförbundet narkotikafritt samhälle.

Läs mer här