Almedalen

ECAD fanns representerat under Almedalsveckan 2018. Tillsammans med partners RNS och KRIS anordnar vi seminarier om narkotika- och missbruksfrågor.

Samtliga aktiviteter i år, 2-6 juli 2018, äger rum i vårt gemensamma tält med adressen Hamnplan, H208, "RNS/ECAD/KRIS-tältet".

Måndag 2 juli

11:00 - 11:40   Tryggare samhälle - hur kan ideella organisationer bidra?
Narkotikaproblemet och kriminalitet är viktiga frågor inför årets val. Hur kan ideella organisationer bidra med sitt arbete och bidra till debatten så att dessa problem minskar och att samhället blir tryggare för alla?

Medverkande: 

Per Johansson, generalsekreterare, RNS
Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD
Ali Reunanen, förbundssekreterare, KRIS

13:00 - 13:20   Hur vill Vänsterpartiet bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Vänsterpartiet göra för att minska problemen så att samhället blir tryggare för alla?

Medverkande:   Linda Snecker, Vänsterpartiet
Moderator:      Christer Renlid, KRIS

14:15 - 14:35   Hur vill Liberalerna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Liberalerna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Roger Haddad, riksdagsledamot, Liberalerna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

15:00 - 15:30   Myter och fakta om cannabis – vad säger forskningen?
Cannabisdebatten är livlig i Sverige och internationellt. För att kunna fatta välgrundade politiska beslut gäller det att skilja på vad som är myt och vad som är fakta. Forskningen går framåt, kunskapsläget blir bättre. Hur påverkas debatten av det?

Medverkande:    Peter Allebeck, forskare
                            Pelle Olsson, författare, journalist

 
Tisdag 3 juli

11:00 - 11.20   Hur vill Moderaterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Moderaterna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Beatrice Ask, riksdagsledamot, Moderaterna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

13:00 - 13:30   Hur ser en liberal och social narkotikapolitik ut?
Inom de liberala partierna finns olika uppfattningar om hur narkotikapolitiken ska utformas. Hur kan en politik med sociala ambitioner kombineras med en restriktiv syn på narkotika? Är det upp till individen eller samhället att avgöra om det är tillåtet att använda narkotika?

Medverkande:  
Johan Pehrson, riksdagskandidat Liberalerna
Niels Paarup-Petersen, riksdagskandidat Centerpartiet
Lars Ströman, ledarskribent Nerikes Allehanda
Gabriel Romanus, fd socialminister Liberalerna

14:00 - 14.15   Centerpartiet
Utfrågning

Medverkande:   Johan Hedin, Centerpartiet
Moderator:       Christer Renlid, KRIS

14:15 - 14.30   Moderaterna
Utfrågning

Medverkande:   Tomas Tobé, Moderaterna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

15:00 - 16:00   Utsatta områden, skjutningar och öppen narkotikahandel - hur hänger allt ihop? 
Utsatta områdena karaktäriseras av en låg kollektiv förmåga att möta utmaningar från kriminella som ytterligare spär på en negativ spiral av otrygghet bland de boende. Öppen droghandel, skjutningar och bilbränder signalerar för de boende att lagen är satt ur spel. Hur bryter vi denna spiral?

Medverkande:   Manne Gerell, forskare
Moderator: ECAD

16:00 - 17:00   Stödkris

Medverkande: Ali R, KRIS
Moderator: KRIS

 
Onsdag 4 juli

10:00 - 10:30   Hur kan din skola bli narkotikafri?
Det främsta verktyget i skolans drogförebyggande arbete är drogpolicyn och handlingsplanen.
Skolan riskerar att hamna i “osäkert läge” när man agerar i samband med att elever misstänks använda droger, och inte kan försäkra sig om att eleven slutat. Vi reder ut hur man kan täta glapp och gå från osäkert till säkert läge.

Medverkande:   Staffan Hübinette , lärare och föreläsare

11:00 - 11:30   Hur vill Miljöpartiet bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminali tet är viktiga frågor. Vad vill Miljöpartiet göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Annika Hirvonen, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

14:00 - 14:30   Tullen har fått ökade resurser - hur påverkas narkotikakontrollen?
Under många år har partierna tävlat om att öka resurserna till polisen. Tullen hamnade i skuggan av detta men får nu en förstärkning. Är detta tillräckligt för att få till stånd en effektiv narkotikakontroll vid våra gränser?

Medverkande:   Jessica Vikberg, tullinspektör och förbundsordförande RNS
                           Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST

15:00 - 15:30   Hur vill Socialdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminali tet är viktiga frågor. Vad vill Socialdemokraterna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Morgan Johansson, justitieminister, Socialdemokraterna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

16:00 - 17:00   Livsstilskonsult

Medverkande: Ali Reunanen, KRIS
Moderator: KRIS

 
Torsdag 5 juli

11:00 - 11:40   Narkotikakonsumtionsförbudet - behövs det?
I år är det 30 år sedan konsumtionen av narkotika blev förbjuden. Det är stor uppslutning kring detta i opinionen och bland partierna samtidigt som vissa är aktiva i debatten för att avskaffa förbudet. Hur viktigt är förbudet? Är det i linje med internationella konventioner Sverige undertecknat?

Medverkande:  Lennart Karlsson, ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen 
                          Sven-Olov Carlsson, projektledare, Prevent Don't Promote

13:00 - 13:30   Socialdemokraterna
Utfrågning

Medverkande:   Annika Strandhäll, Socialdemokraterna
Moderator:       Christer Renlid, KRIS

13:30 - 14:00   Hur vill Sverigedemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Sverigedemokraterna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:  Adam Marttinen, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Moderator:      Christer Renlid, KRIS

15:00 - 16:00   Aldrig backa - om att bli mamma och sluta med droger
Tre tjejer, tre livsöden. Deras liv har kantats av droger, våld och hemlöshet. Livet på samhällets bakgård har bytts ut mot barn, nappflaskor och en stark vilja att förändra sina liv till något positivt.

Medverkande:  Sara Woldu, ledare mammagruppen KRIS

 

Fredag 6 juli

11:00 - 11:20   Hur vill Kristdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Kristdemokraterna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:  Andreas Carlsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Moderator:       Christer Renlid, KRIS

 


 

 

3 Juli 2017

10:00 - 10:30

Marijuanalegaliseringen i Colorado – hur ser det ut i skolorna?

Sedan några år är marijuana/ cannabis en laglig drog i delstaten Colorado i USA. Hur påverkar det situationen i skolorna? Åldersgränsen för köp är 21 år. Fungerar det? Det kommer motstridiga data från Colorado. Vad är det som gäller?
 
Medverkande: Staffan Hübinette, lärare, författare, RNS
 
11:00 - 11:30

Global narkotikapolitik – är FNs narkotikakonventioner hotade?

Nästa stora FN-möte om global narkotikapolitik äger rum 2019. Kanada ska innan dess ha legaliserat cannabis. Kommer andra länder följa efter? Går det att hålla ihop det internationella samarbetet i så fall?
 
Medverkande: Linda Nilsson, Generalsekreterare, World Federation Against Drugs
 
13:00 - 13:30

Är det socialliberalt att legalisera cannabis? 

Till Liberalernas landsmöte i höst har Liberala ungdomsförbundet motionerat om att moder-partiet ska anta ett skademinimeringsperspektiv i narkotikapolitiken. Dessutom tycker LUF tycker sedan många år att cannabis ska legaliseras. Hur ska man se på detta ur socialliberalt perspektiv?
 
Medverkande: Joar Forsell, ordförande, Liberala ungdomsförbundet Gabriel Romanus, tidigare socialminister, riksdagsledamot, Liberalerna Moderator: Linda Nilsson
 
14:00 - 14:30

Cannabis – är det ett läkemedel? 

Läkemedelsverket har beviljat ett par personer rätt att använda växtdelar från cannabisplan-tan som läkemedel. Vad finns det för stöd för det i forskningen? Hur ser det ut i andra länder i Europa? Kan växt-cannabis bli registrerat som läkemedel?
 
Medverkande: Pelle Olsson, författare, journalist
 

4 Juli 

10:00 - 10:30

Vad krävs för att tillfriskna från narkotikamissbruk? 

Berättelser från 4 länder i Europa Ett missbruk kan vara svårt att förstå sig på. Vem drabbas och hur tar man sig ur det? ECAD redogör för erfarenheterna från ett EU-projekt där behandlare från Italien, Belgien, Spanien och Sverige ger sin syn på tillfrisknande (recovery) från missbruk.
 
Medverkande: Erik Leijonmarck, Generalsekreterare, ECAD Janina Engström, Projektkoordinator, ECAD
 
11:00 - 11.30

Öppet intag till missbruksvården? 

Kommun och Landsting i sam-verkan Att söka hjälp för sin beroende-problematik kan vara svårt. Hur uppmuntrar vi en tidig kontakt med vården för att underlätta chanserna att tillfriskna från missbruk? I Eskilstuna samverkar kommu-ner och landsting i "öppet intag" där anonym hjälp finns att få.
 
Medverkande: Göran Gredfors, Kommunalråd, Moderaterna
 
13:00 - 13:30

Globaliseringens avarter: Narkotika, Våld och Terrorism - hur hänger allt ihop? 

Den globala narkotikahandeln betraktas både som ett folkhälsoproblem och ett hot mot nationell såväl som internationell säkerhet. Men är situationen verkligen ny och hur pass allvarligt är det? War on drugs eller Pax Mafioso? Vilka är våra alternativ?
 
Medverkande: Erik Leijonmarck, Generalsekreterare ECAD

Varför kommer missbrukarna tillbaka? 

Vad kan göras åt luckorna i missbruksvården? Forskning visar att vårdkedjan kring en person med missbruk inte håller hela vägen. Enskilda effektiva men dyra insatser görs ogjorda när människor faller mellan stolarna och återfaller i missbruk. Hur kan luckorna täppas igen och vården göras effektivare? Göteborg visar vägen.
 
Medverkande: Marina Johansson, Kommunalråd, Göteborg, Socialdemokraterna Linda Nilsson, Utvecklingsledare, Göteborg Stad
 
15:30 - 16:00

Hur ska polisen långsiktigt vinna mot organiserad brottslighet i utsatta områden?

61 bostadsområden i Sverige betecknas av polismyndigheten som särskilt brottsutsatta där poli-sen har svårt att verka. Hur ska polisen och övriga samhället långsiktigt bryta den negativa tren-den när nyrekryteringen till gäng och missbruk är stor? Hur ska de boende återfå förtroendet för staten?
 
Medverkande: Kim Nilvall, Underrättelseenheten, NOA, Utvecklingscentrum Väst
Erik Leijonmarck, Generalsekreterare, ECAD
 

5 Juli 2017

13.00-13.30

Aldrig Backa – om att bli mamma och sluta med droger.

Tre tjejer, tre livsöden i en mammagrupp på KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället). Deras liv har kantats av droger, våld och hemlöshet. Livet på samhällets bakgård har bytts ut mot barn, napp-flaskor och en stark vilja att förändra sina liv till något positivt.
 
Medverkande: Sara Woldu, Ledare mammagruppen, KRIS
 
14.00-14.30

Kriminalitet och missbruk – om att bryta mönster

Kan man hitta tillbaks till livet trots en barndom präglad av utsatthet, våld och sexuella övergrepp istället för att för alltid fastna i kriminalitet och missbruk?
 
Medverkande: Robert Andersson, författare, KRIS
 
15.00-15.30

Kan före detta kriminella missbrukare utbilda sig till att hjälpa andra lägga av?

Många som levt med brott och missbruk har brister i sin skolgång. De har kanske inte ens gått ut grundskolan. Men om de börjar leva nyktert och hederligt och sätter sig på skolbänken igen kan de då lära sig att hjälpa andra att bryta med den kriminella livsstilen?
 
Medverkande: Ali Reunanen, vice förbundsordförande, KRIS
 

6 Juli 2017

11.00—11.30

Kan Tullverket stoppa skjutningar i förorten?

Smuggling, gänguppgörelser, skjutningar och organiserad brottslighet hänger ihop. Hur kan ett väl fungerande Tullverk gagna polisen, sjukvården och de sociala myndigheterna.
 
Medverkande: Jessica Vikberg, Tullinspektör, Analys och underrättelse
Johan Lindgren, Ordförande, Tull-Kust
 
15:00 - 15:30

Åka fast för ringa narkotikabrott – är det vård eller straff som gäller?

Själva bruket av narkotika är förbjuden i Sverige. I Muminprojektet i Stockholm samarbetar poli-sen, socialtjänsten och sjukvården om insatser när ungdomar använder narkotika och på så vis gör sig skyldiga till ringa narkotikabrott. Varför ska samhället ingripa, hur går det till och vad händer sen?
 
Medverkande: Annika Ljung, Chef för narkotikagruppen polisen Södermalm, Stockholm
Mikael Jeppson, Chef Framtid socialtjänsten, Stockholm