Sverige mot Narkotika

ECAD-Sverige anordnar årligen konferensen Sverige mot Narkotika. Konferensen är en manifestation mot narkotika och en träffpunkt för alla som är engagerade i narkotikafrågan. Kommunalanställda inom drog- och brottsförebyggande arbete, vård och behandling, anställda inom rättsväsendet, representanter från frivilligrörelserna och den breda allmänheten är välkommna att deltaga. 

2015 års konferens hölls i Landskrona.

2016 års konferens hölls i Gävle.

2017 års konferens ägde rum i Eskilstuna den 20-21 september.