Styrelse

Göran Gredfors, 

Kommunalråd och
Ordförande i Socialnämnden, Eskilstuna
goran.gredfors@eskilstuna.se
 

 

Johnny Gustafsson,

Drogsamordnare, Gävle

johnny.gustafsson@gavle.se

Elisabeth Thulin,

Enhetschef, Ystads kommun
elisabeth.thulin@ystad.se

Marcus Häggström,

Regionfullmäktige, Gävleborg, Söderhamn
Tfn 0270-752 41 / 070-531 80 15
marcus.haggstrom@regiongavleborg.se