Om Organiserad Brottslighet, Narkotikahandel och Våld

Under ECADs 25:e Borgmästarkonferens tillika Sverige mot Narkotika samt det sjätte Världsforumet mot Narkotika som ägde rum i Göteborg i maj 2018 avhandlades ämnet narkotikahandel och organiserade brottslighet. Föreläsaren var Associate Professor, tillika Senior Fellow Vanda-Felbab Brown, som är verksam vid Brookings Institute i New York och en ledande expert på dessa frågor.

Vanda gjorde en solid översikt över på vilket sätt narkotikahandeln är förknippad med en rad samhälleliga konsekvenser inom områdena politik, juridik, ekonomi, miljö och (militär)säkerhet. Hon ger en komplex bild över narkotikahandens negativa men även positiva effekter på dessa områden. Den som letar efter enkla slutsatser om hur världen kan göras säkrare (läs legalisera narkotika eller bekriga maffian) kommer inte att hitta dylika i denna text. Den som är villig att kliva ur sina skyttegravar kan förhoppningsvis nå större förståelse för hur de illegala ekonomierna hänger ihop med de legala ekonomierna.

Föreläsningen finns som pdf här

eller som filmad föreläsning här: