Hur kan vi prata om narkotika? - Erik Leijonmarck förklarar

I Navid Modiris podd HUR KAN VI diskuterar ECADs Generalsekreterare metadebatten om narkotika i ett 90 minuter långt samtal.

Vilka förhållningssätt finns? Hur kan man prata om narkotika? Vilka är de bästa argumenten för och emot avkriminalisering och legalisering av narkotika? Hur kan vi förbätta samtalsklimatet om narkotika?
 

Lyssna gärna här.