ECAD i Almedalen 2018

 

Måndag 2 juli

11:00 - 11:40   Tryggare samhälle - hur kan ideella organisationer bidra?
Narkotikaproblemet och kriminalitet är viktiga frågor inför årets val. Hur kan ideella organisationer bidra med sitt arbete och bidra till debatten så att dessa problem minskar och att samhället blir tryggare för alla?

Medverkande: 

Per Johansson, generalsekreterare, RNS
Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD
Ali Reunanen, förbundssekreterare, KRIS

13:00 - 13:20   Hur vill Vänsterpartiet bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Vänsterpartiet göra för att minska problemen så att samhället blir tryggare för alla?

Medverkande:   Linda Snecker, Vänsterpartiet
Moderator:      Christer Renlid, KRIS

14:15 - 14:35   Hur vill Liberalerna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Liberalerna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Roger Haddad, riksdagsledamot, Liberalerna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

15:00 - 15:30   Myter och fakta om cannabis – vad säger forskningen?
Cannabisdebatten är livlig i Sverige och internationellt. För att kunna fatta välgrundade politiska beslut gäller det att skilja på vad som är myt och vad som är fakta. Forskningen går framåt, kunskapsläget blir bättre. Hur påverkas debatten av det?

Medverkande:    Peter Allebeck, forskare
                            Pelle Olsson, författare, journalist

 
Tisdag 3 juli

11:00 - 11.20   Hur vill Moderaterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Moderaterna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Beatrice Ask, riksdagsledamot, Moderaterna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

13:00 - 13:30   Hur ser en liberal och social narkotikapolitik ut?
Inom de liberala partierna finns olika uppfattningar om hur narkotikapolitiken ska utformas. Hur kan en politik med sociala ambitioner kombineras med en restriktiv syn på narkotika? Är det upp till individen eller samhället att avgöra om det är tillåtet att använda narkotika?

Medverkande:  
Johan Pehrson, riksdagskandidat Liberalerna
Niels Paarup-Petersen, riksdagskandidat Centerpartiet
Lars Ströman, ledarskribent Nerikes Allehanda
Gabriel Romanus, fd socialminister Liberalerna

14:00 - 14.15   Centerpartiet
Utfrågning

Medverkande:   Johan Hedin, Centerpartiet
Moderator:       Christer Renlid, KRIS

14:15 - 14.30   Moderaterna
Utfrågning

Medverkande:   Tomas Tobé, Moderaterna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

15:00 - 16:00   Utsatta områden, skjutningar och öppen narkotikahandel - hur hänger allt ihop? 
Utsatta områdena karaktäriseras av en låg kollektiv förmåga att möta utmaningar från kriminella som ytterligare spär på en negativ spiral av otrygghet bland de boende. Öppen droghandel, skjutningar och bilbränder signalerar för de boende att lagen är satt ur spel. Hur bryter vi denna spiral?

Medverkande:   Manne Gerell, forskare
Moderator: ECAD

16:00 - 17:00   Stödkris

Medverkande: Ali R, KRIS
Moderator: KRIS

 
Onsdag 4 juli

10:00 - 10:30   Hur kan din skola bli narkotikafri?
Det främsta verktyget i skolans drogförebyggande arbete är drogpolicyn och handlingsplanen.
Skolan riskerar att hamna i “osäkert läge” när man agerar i samband med att elever misstänks använda droger, och inte kan försäkra sig om att eleven slutat. Vi reder ut hur man kan täta glapp och gå från osäkert till säkert läge.

Medverkande:   Staffan Hübinette , lärare och föreläsare

11:00 - 11:30   Hur vill Miljöpartiet bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminali tet är viktiga frågor. Vad vill Miljöpartiet göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Annika Hirvonen, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

14:00 - 14:30   Tullen har fått ökade resurser - hur påverkas narkotikakontrollen?
Under många år har partierna tävlat om att öka resurserna till polisen. Tullen hamnade i skuggan av detta men får nu en förstärkning. Är detta tillräckligt för att få till stånd en effektiv narkotikakontroll vid våra gränser?

Medverkande:   Jessica Vikberg, tullinspektör och förbundsordförande RNS
                           Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST

15:00 - 15:30   Hur vill Socialdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminali tet är viktiga frågor. Vad vill Socialdemokraterna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Morgan Johansson, justitieminister, Socialdemokraterna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

16:00 - 17:00   Livsstilskonsult

Medverkande: Ali Reunanen, KRIS
Moderator: KRIS

 
Torsdag 5 juli

11:00 - 11:40   Narkotikakonsumtionsförbudet - behövs det?
I år är det 30 år sedan konsumtionen av narkotika blev förbjuden. Det är stor uppslutning kring detta i opinionen och bland partierna samtidigt som vissa är aktiva i debatten för att avskaffa förbudet. Hur viktigt är förbudet? Är det i linje med internationella konventioner Sverige undertecknat?

Medverkande:  Lennart Karlsson, ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen 
                          Sven-Olov Carlsson, projektledare, Prevent Don't Promote

13:00 - 13:30   Socialdemokraterna
Utfrågning

Medverkande:   Annika Strandhäll, Socialdemokraterna
Moderator:       Christer Renlid, KRIS

13:30 - 14:00   Hur vill Sverigedemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Sverigedemokraterna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:  Adam Marttinen, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Moderator:      Christer Renlid, KRIS

15:00 - 16:00   Aldrig backa - om att bli mamma och sluta med droger
Tre tjejer, tre livsöden. Deras liv har kantats av droger, våld och hemlöshet. Livet på samhällets bakgård har bytts ut mot barn, nappflaskor och en stark vilja att förändra sina liv till något positivt.

Medverkande:  Sara Woldu, ledare mammagruppen KRIS

 

Fredag 6 juli

11:00 - 11:20   Hur vill Kristdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Kristdemokraterna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:  Andreas Carlsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Moderator:       Christer Renlid, KRIS