ECAD huvudtalare vid Drogfokus 2018

Vid konferensen Drogfokus inledde ECADs generalsekreterare med att berätta om bokstaven N i ANDT strategin utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Vilken är civilsamhällets roll för narkotikabekämpningen?

Föreläsningen filmades av utbildningsradion och kan bevittnas här