ECAD gästföreläser om strategier för att hantera narkotikaproblemet

Vad gör Sverige och världen mot narkotika?

Så lyder rubriken på ECAD:s föreläsning vid SNPF:s årsmöte i Karlstad den 28 april, lördag.

Narkotika har sedan tusentals år tillbaka använts för berusning, som läkemedel eller i religiösa syften. Trots internationella konventioner och en gemensam samsyn om att narkotikan är gränsöverskridande finns det ett antal olika förhållningssätt mellan jordens länder. Vilka olika strategier finns det för att hantera narkotikaproblemet?

Vad händer i USA, Kanada, Portugal och Norge? Vad säger de asiatiska länderna och Ryssland? Hur står sig den svenska modellen mot andra alternativ?

ECAD:s generalsekreterare Erik Leijonmarck reder ut begreppen i debatten under Svenska Narkotikapolisföreningens kongress i helgen.