Almedalen

ECAD finns representerat under Almedalsveckan. Tillsammans med partners RNS och KRIS anordnar vi seminarier om narkotika- och missbruksfrågor 3-6 Juli 2017. Samtliga aktiviteter äger rum i vårt gemensamma tält med adressen Hamnplan, H205, "RNS/ECAD/KRIS-tältet".

 

3 Juli 

10:00 - 10:30

Marijuanalegaliseringen i Colorado – hur ser det ut i skolorna?

Sedan några år är marijuana/ cannabis en laglig drog i delstaten Colorado i USA. Hur påverkar det situationen i skolorna? Åldersgränsen för köp är 21 år. Fungerar det? Det kommer motstridiga data från Colorado. Vad är det som gäller?
 
Medverkande: Staffan Hübinette, lärare, författare, RNS
 
11:00 - 11:30

Global narkotikapolitik – är FNs narkotikakonventioner hotade?

Nästa stora FN-möte om global narkotikapolitik äger rum 2019. Kanada ska innan dess ha legaliserat cannabis. Kommer andra länder följa efter? Går det att hålla ihop det internationella samarbetet i så fall?
 
Medverkande: Linda Nilsson, Generalsekreterare, World Federation Against Drugs
 
13:00 - 13:30

Är det socialliberalt att legalisera cannabis? 

Till Liberalernas landsmöte i höst har Liberala ungdomsförbundet motionerat om att moder-partiet ska anta ett skademinimeringsperspektiv i narkotikapolitiken. Dessutom tycker LUF tycker sedan många år att cannabis ska legaliseras. Hur ska man se på detta ur socialliberalt perspektiv?
 
Medverkande: Joar Forsell, ordförande, Liberala ungdomsförbundet Gabriel Romanus, tidigare socialminister, riksdagsledamot, Liberalerna Moderator: Linda Nilsson
 
14:00 - 14:30

Cannabis – är det ett läkemedel? 

Läkemedelsverket har beviljat ett par personer rätt att använda växtdelar från cannabisplan-tan som läkemedel. Vad finns det för stöd för det i forskningen? Hur ser det ut i andra länder i Europa? Kan växt-cannabis bli registrerat som läkemedel?
 
Medverkande: Pelle Olsson, författare, journalist
 

4 Juli 

10:00 - 10:30

Vad krävs för att tillfriskna från narkotikamissbruk? 

Berättelser från 4 länder i Europa Ett missbruk kan vara svårt att förstå sig på. Vem drabbas och hur tar man sig ur det? ECAD redogör för erfarenheterna från ett EU-projekt där behandlare från Italien, Belgien, Spanien och Sverige ger sin syn på tillfrisknande (recovery) från missbruk.
 
Medverkande: Erik Leijonmarck, Generalsekreterare, ECAD Janina Engström, Projektkoordinator, ECAD
 
11:00 - 11.30

Öppet intag till missbruksvården? 

Kommun och Landsting i sam-verkan Att söka hjälp för sin beroende-problematik kan vara svårt. Hur uppmuntrar vi en tidig kontakt med vården för att underlätta chanserna att tillfriskna från missbruk? I Eskilstuna samverkar kommu-ner och landsting i "öppet intag" där anonym hjälp finns att få.
 
Medverkande: Göran Gredfors, Kommunalråd, Moderaterna
 
13:00 - 13:30

Globaliseringens avarter: Narkotika, Våld och Terrorism - hur hänger allt ihop? 

Den globala narkotikahandeln betraktas både som ett folkhälsoproblem och ett hot mot nationell såväl som internationell säkerhet. Men är situationen verkligen ny och hur pass allvarligt är det? War on drugs eller Pax Mafioso? Vilka är våra alternativ?
 
Medverkande: Erik Leijonmarck, Generalsekreterare ECAD

Varför kommer missbrukarna tillbaka? 

Vad kan göras åt luckorna i missbruksvården? Forskning visar att vårdkedjan kring en person med missbruk inte håller hela vägen. Enskilda effektiva men dyra insatser görs ogjorda när människor faller mellan stolarna och återfaller i missbruk. Hur kan luckorna täppas igen och vården göras effektivare? Göteborg visar vägen.
 
Medverkande: Marina Johansson, Kommunalråd, Göteborg, Socialdemokraterna Linda Nilsson, Utvecklingsledare, Göteborg Stad
 
15:30 - 16:00

Hur ska polisen långsiktigt vinna mot organiserad brottslighet i utsatta områden?

61 bostadsområden i Sverige betecknas av polismyndigheten som särskilt brottsutsatta där poli-sen har svårt att verka. Hur ska polisen och övriga samhället långsiktigt bryta den negativa tren-den när nyrekryteringen till gäng och missbruk är stor? Hur ska de boende återfå förtroendet för staten?
 
Medverkande: Kim Nilvall, Underrättelseenheten, NOA, Utvecklingscentrum Väst
Erik Leijonmarck, Generalsekreterare, ECAD
 

5 Juli 

13.00-13.30

Aldrig Backa – om att bli mamma och sluta med droger.

Tre tjejer, tre livsöden i en mammagrupp på KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället). Deras liv har kantats av droger, våld och hemlöshet. Livet på samhällets bakgård har bytts ut mot barn, napp-flaskor och en stark vilja att förändra sina liv till något positivt.
 
Medverkande: Sara Woldu, Ledare mammagruppen, KRIS
 
14.00-14.30

Kriminalitet och missbruk – om att bryta mönster

Kan man hitta tillbaks till livet trots en barndom präglad av utsatthet, våld och sexuella övergrepp istället för att för alltid fastna i kriminalitet och missbruk?
 
Medverkande: Robert Andersson, författare, KRIS
 
15.00-15.30

Kan före detta kriminella missbrukare utbilda sig till att hjälpa andra lägga av?

Många som levt med brott och missbruk har brister i sin skolgång. De har kanske inte ens gått ut grundskolan. Men om de börjar leva nyktert och hederligt och sätter sig på skolbänken igen kan de då lära sig att hjälpa andra att bryta med den kriminella livsstilen?
 
Medverkande: Ali Reunanen, vice förbundsordförande, KRIS
 

6 Juli 

11.00—11.30

Kan Tullverket stoppa skjutningar i förorten?

Smuggling, gänguppgörelser, skjutningar och organiserad brottslighet hänger ihop. Hur kan ett väl fungerande Tullverk gagna polisen, sjukvården och de sociala myndigheterna.
 
Medverkande: Jessica Vikberg, Tullinspektör, Analys och underrättelse
Johan Lindgren, Ordförande, Tull-Kust
 
15:00 - 15:30

Åka fast för ringa narkotikabrott – är det vård eller straff som gäller?

Själva bruket av narkotika är förbjuden i Sverige. I Muminprojektet i Stockholm samarbetar poli-sen, socialtjänsten och sjukvården om insatser när ungdomar använder narkotika och på så vis gör sig skyldiga till ringa narkotikabrott. Varför ska samhället ingripa, hur går det till och vad händer sen?
 
Medverkande: Annika Ljung, Chef för narkotikagruppen polisen Södermalm, Stockholm
Mikael Jeppson, Chef Framtid socialtjänsten, Stockholm